Synonymer til tilberede

anrette, anstifte, anstille, avlegge, bedrive, begå, bese, bestille, bevirke, bære seg at med, eksersere, finne på, foreta, foreta seg, fremme, gjøre, lære, praktisere, repetere, spille, ta, trene, utfolde, utføre, utøve, øveanrette, arrangere, dandere, dekorere, drapere, fiffe opp, garnere, kle, pryde, pynte, smykke, stase opp, stelle, utbrodere, utsmykke, utstyre, vaskeanrette, bake, elte, fritere, grille, kna, koke, lage, lage mat, steke, varme opp, bruke, anvende, benytte, betjene seg av, disponere, dra fordel av, dra nytte av, gripe til, nytte, ty til, utnyttebruke, bearbeide, behandle, dyrke, gjennomgå, gripe an, håndtere, manipulere, manøvrere, omgås, pleie, prosessere, skjøtte, stelle (med), tenke, endre, fikse (muntlig mening), forandre, forbedre, foredle, forfine, forme, gjøre ferdig, klargjøre, omarbeide, preparere, redigere, renskrive, rette (opp), slipe, utbedre, vaskedyrke, g