Synonymer til tilberedegjennomgå

gjennomgå, bearbeide, behandle, bruke, dyrke, gripe an, håndtere, manipulere, manøvrere, omgås, pleie, prosessere, skjøtte, stelle (med), tenke, bedømme, besiktige, betrakte, etterforske, finne ut (av), forske, granske, gå etter i sømmene, inspisere, kontrollere, legge under lupen, lese, lære, oppdage, prøve, ransake, rette søkelyset mot, sensurere, sikte, studere, søke, teste, undersøke, utforske, visiteregjennomgå, forske (på), gjennomsøke, lete, sjekke, visitere