Synonymer til tilberedemanøvrere

manøvrere, bearbeide, behandle, bruke, dyrke, gjennomgå, gripe an, håndtere, manipulere, omgås, pleie, prosessere, skjøtte, stelle (med), tenke, dreie, gå rundt, rotere, rulle, skru, slynge, sno, snu, snurre, vende, vike, virvle, vri