Synonymer til tilberedepleie

pleie, arrangere, bearbeide, behandle, dyrke, elte, endre, fikse (muntlig mening), forandre, forbedre, foredle, forfine, forme, gjøre ferdig, klargjøre, kna, omarbeide, preparere, pynte, redigere, renskrive, rette (opp), slipe, stelle, utbedre, vaskepleie, bruke, gjennomgå, gripe an, håndtere, manipulere, manøvrere, omgås, prosessere, skjøtte, stelle (med), tenke, gjøre frisk, helbrede, hele, kurere, lege, restituerepleie, behandling, ettersyn, fiks, flikking, justering, lappverk, overhaling, pass, reparasjon, røkt, stell, utbedring, vedlikeholdpleie, beskyttelse, helbredelse, hensyn, hjelp, interesse, kjærlighet, nestekjærlighet, omsorg, omsyn, omtanke, oppmerksomhet, sut, ta seg av noen, tilsyn, varetekt, vennlighetpleie, bøte, fikse, flikke, fornye, gjøre/sette i stand, gå over, lappe, lime, mekke (muntlig mening), ordne, overhale, pusse opp, rehabilitere, reparere, restaurere, rette opp, sette i stand, skifte ut, stoppe, vedlikeholde, vøle