Synonymer til tilholdsstedhjemsted

hjemsted, adresse, asyl, base, bivuakk, bo, bolig, bopel, bosted, fristed, heim, hjem, hus, husrom, kvarter, leir, losji, oppholdssted, paulun, stasjon, tilfluktssted, avstamning, bånd, enhet, forbindelse, hjemstavn, kilde, nærhet, opphav, opprinnelsessted, røtter, samhørighet, slekt, tilhørighet, tilknytninghjemsted, boligkvarter, boligområde, borettslag, bydel, distrikt, forvaltningsområde, kvartal, nabolag, omegn