Synonymer til tilknytningforhold

forhold, assosiasjon, befatning, berøring, bindeledd, bro, forbindelse, forening, interaksjon, kobling, konneksjon, kontakt, kontaktflate, kontekst, omstendighet, relasjon, sammenheng, avstand, bredde, dimensjon, dybde, flatemål, grad, hulmål, høyde, lengde, lengdemål, mengde, mål, omfang, porsjon, skala, størrelse, tykkelseforhold, befinnende, forfatning, form, helbred, kondisjon, orden, situasjon, skikk, stand, status, stilling, tilstand