Synonymer til tilknytningsammenheng

sammenheng, assosiasjon, befatning, berøring, bindeledd, bro, forbindelse, forening, forhold, interaksjon, kobling, konneksjon, kontakt, kontaktflate, kontekst, omstendighet, relasjon, avstemning, helhet, hierarki, innordning, innretning, innstilling, justering, konfigurasjon, oppsett, oppstilling, ordning, regulering, struktur, system, valg