Synonymer til tilkobletopptatt

opptatt, aktiv, i bruk, i drift, i gang, operativ, skrudd på, slått på, aktpågivende, aktsom, andektig, anspent, bevisst, interessert, klar, konsentrert, lutter øre, lydhør, observant, oppmerksom, oppvakt, på vakt, spent, tilstede, våkenopptatt, besatt, bestemt, ensporet, fiksert, fokusert, intens, målrettet