Synonymer til tillatelseadgang

adgang, aksess, anledning, innpass, rett, tilgang, atkomst, bemyndigelse, bevilling, fullmakt, konsesjon, lisens, løyve, tillatelse