Synonymer til tillatelsebemyndigelse

bemyndigelse, adgang, atkomst, bevilling, fullmakt, konsesjon, lisens, løyve, age, autoritet, bestemthet, herredømme, jurisdiksjon, kraft, majestet, makt, maktinstans, myndighet, respekt, rett, styrkebemyndigelse, embetsverk, instans, organ, rådighet, statsmakt, øvrighet