Synonymer til tillatelseløyve

løyve, adgang, atkomst, bemyndigelse, bevilling, fullmakt, konsesjon, lisens, bestemmelse, forbud, kodeks, lov, lovbestemmelse, norm, paragraf, påbud, regel, rett, statutt, tillatelse