Synonymer til tilnærmeti nærheten av

i nærheten av, anslagsvis, bortimot, cirka, ganske, henimot, henved, nesten, noenlunde, nærmere, om lag, omkring, omtrent, rundt regna, attmed, bortmed, gjennom, hos, inntil, med, nær, per, ved, ved hjelp av, ved siden av