Synonymer til tilnærmingsmåtemetode

metode, angrepsmåte, arbeidsmåte, framgangsmåte, måte, plan, praksis, prinsipp, prosedyre, prosess, renkespill, strategi, system, taktikk, tilnærmingsmåte, vei, vismetode, innfallsvinkel, løsningsmetode, problemstilling, fremgangsmåte, konvensjon, skikk, tradisjon