Synonymer til tilrettelegging

forbedring, andre boller, avveksling, bytte, en annen dans, endring, epokeskifte, forandring, forskjell, forvandling, hamskifte, kuvending, metamorfose, modifikasjon, modifisering, mutasjon, nyordning, ombytte, ombytting, omkalfatring, omstilling, paradigmeskifte, reform, rettelse, skifte, snuoperasjonforbedring, eksplosjon (muntlig mening), formering, intensivering, oppsving, progresjon, stigning, tillegg, vekst, økningforbedring, implementering, iverksetting, supplering, utbedring, behandling, ettersyn, fiks, flikking, justering, lappverk, overhaling, pass, pleie, reparasjon, røkt, stell, vedlikeholdutbedring