Synonymer til tilstandstilling

stilling, ansettelse, arbeid, bane, befatning, beskjeftigelse, bransje, erverv, fag, geskjeft, gjerning, handling, håndverk, jobb, kall, levebrød, levevei, løpebane, næring, oppgave, praksis, profesjon, sysselsetting, verv, virke, yrkestilling, avstamning, byrd, fødsel, kaste, klasse, kår, miljø, posisjon, samfunnslag, stand, status, verdi, yrkesgruppestilling, batteri, formasjon, formering, kolonne, slagordenstilling, befinnende, forfatning, forhold, form, helbred, kondisjon, omstendighet, orden, situasjon, skikk, beliggenhet, plass, sted