Synonymer til tilsvarendelignende

lignende, analog, av samme betydning, beslektet, ekvivalent, ensartet, ensformig, homolog, jamførbar, lik, likeartet, motsvarende, overensstemmende, parallell, på lignende vis, sammenfallende, sidestilt, som ligner, synonym, av samme art, av samme slag, av samme ulla, det samme, ensbetydende, ett fett, jevnbyrdig, på like fot, sidestilt med, som to dråper vann