Synonymer til tilsvarendeoverensstemmende

overensstemmende, analog, av samme betydning, beslektet, ekvivalent, ensartet, ensformig, homolog, jamførbar, lignende, lik, likeartet, motsvarende, parallell, på lignende vis, sammenfallende, sidestilt, som ligner, synonym, enslydende, formlik, harmoniske, i likevekt, identisk, konform, kongruent, korrelerende, korresponderende, parallelle, proporsjonal, samsvarende, symmetrisk, tilsvarende