Synonymer til tilsvarendeparallell

parallell, analog, av samme betydning, beslektet, ekvivalent, ensartet, ensformig, homolog, jamførbar, lignende, lik, likeartet, motsvarende, overensstemmende, på lignende vis, sammenfallende, sidestilt, som ligner, synonym, fasit, ja, javel, jo, konklusjon, konsekvens, løsning, motinnlegg, motstykke, nei, replikk, respons, resultat, svar, tilbakemelding, tja, utfall