Synonymer til tilsvarendeproporsjonal

proporsjonal, enslydende, formlik, harmoniske, i likevekt, identisk, konform, kongruent, korrelerende, korresponderende, lik, overensstemmende, parallelle, samsvarende, symmetrisk, forholdsmessig