Synonymer til tiltalepåtale

påtale, anklage, bebreide, beskylde, sikte, prosess, rettergang, rettssak, rettstvist, sak, straffesak, strid, tiltale, tvist