Synonymer til tilvenneforme

forme, adaptere, akklimatisere, avpasse, bearbeide, føye, innordne, jenke, justere, modifisere, ordne, regulere, rette inn, stille, tillempe, tilpasse, arrangere, behandle, dyrke, elte, endre, fikse (muntlig mening), forandre, forbedre, foredle, forfine, gjøre ferdig, klargjøre, kna, omarbeide, pleie, preparere, pynte, redigere, renskrive, rette (opp), slipe, stelle, utbedre, vaske