Synonymer til tilvennejustere

justere, adaptere, akklimatisere, avpasse, bearbeide, forme, føye, innordne, jenke, modifisere, ordne, regulere, rette inn, stille, tillempe, tilpasse, befare, besiktige, etterforske, etterprøve, etterse, forhøre, forske på, forvisse seg om, føre tilsyn med, granske, gå etter i sømmene, gå over, ha kontroll over, ha tilsyn, inspisere, kikke over skulderen, kontrollere, overvåke, prøve, påse, rette, revidere, sensurere, sjekke, undersøke