Synonymer til tilvennemodifisere

modifisere, adaptere, akklimatisere, avpasse, bearbeide, forme, føye, innordne, jenke, justere, ordne, regulere, rette inn, stille, tillempe, tilpasse, avvike, bytte, divergere, endre, erstatte, fluktuere, forandre, forvandle, kompensere, konvertere, moderere, modulere, nyansere, omarbeide, omdanne, omforme, omvelte, oppveie, pendle, reformere, skifte, svinge, variere, veksle, vende