Synonymer til timeplan

aktivitetsplan, aperçu, disposisjon, fortegnelse, kompendium, liste, overblikk, oversikt, referat, register, resyme, sammendrag, skjema, synopsis, tabell, tidsplan, tidsskjema, utdrag, utdragdisposisjon, delegering, dispasje, fordeling, oppdeling, orden, sits, spredning, utdeling, utlodningdisposisjon, kladd, riss, skisse, utkast, utdragkompendium, bi