Synonymer til tippeanta

anta, akseptere, bite på, formene, formode, forutsette, føle for, gå ut fra, ha tillit til, lite på, mene, regne med, sluke rått, stole på, tenke, tro, være av den oppfatninganta, ane, finne ut av, gisse, gjette, greie, klare, løse, ansette, bemanne, engasjere, hyre, lønne, påmønstre, tilsette, utnevne