Synonymer til tippegreie

greie, ane, anta, finne ut av, gisse, gjette, klare, løse, bane, bryte, dyrke opp, fli, frigjøre, legge under plogen, ordne, pynte, re, rense, rydde, sanere, skuffegreie, beherske, evne, fikse, fullføre, få til, gjennomføre, ha i sin hule hånd, håndtere, klare brasene, kunne, makte, mestre, oppnå, takle, være mann forgreie, det samme, dings, dippedutt, duppeditt, effekt, eiendel, element, emne, gjenstand, habengut, handler om (muntlig mening), legeme, løsøre, objekt, pikk og pakk, sak (muntlig mening), ting, tingest