Synonymer til tips

anvisning, akkreditiv, akt, aktstykke, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skrift, skriftstykke, skrivanvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, opplysning, underretning, vinkanvisning, instruksjon, opplæring, råd, veiledning, vinkbeskjed, befaling, bud, dekret, diktat, forlangende, forskrift, imperativ, instruks, kommando, oppdrag, ordre, parole, påbud, pålegg, viljebeskjed, beretning, erklæring, formidling, fortelling, hemmelighet, historie, korrespondanse, notat, pressemelding, rapport, reklame, rykte, sladderbeskjed, huskelapp, huskeliste, memo, memorandum, n