Synonymer til tjener

arbeidsstasjon, bærbar, data, datamaskin, klientmaskin, pc, server, tjenermaskin, tynnklient, au pair, barnepasser, barnevakt, daghjelp, hjemmehjelp, hushjelp, rengjøringsassistent, renholder, stuepike, tjenestepike, vaskehjelp, værelsesbetjening, værelsespike, betjent, boy, hjon, lakei, livegen, oppasser, oppvarter, pasje, slave, svein, svenn, tjenende ånd, tyende, underordnet, anvisning, beskjed, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelel