Synonymer til tjenermaskin

arbeidsstasjon, bærbar, data, datamaskin, klientmaskin, pc, server, tjener, tynnklient, anvisning, beskjed, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, vinkdata, tynnklientdata, det faktiske forhold, fait accompli, fakta, faktum, kjensgjerning, realia, realitet, virkelighet, tynn