Synonymer til tjorefiksere

fiksere, anbringe, binde, bolte, fastspenne, feste, forankre, gjøre fast, hefte, knytte, koble, kople, montere, nagle, sammenføye, spikre, besiktige, betrakte, bli var, ense, glane, glo, gløtte, iaktta, kikke, kope, la øynene hvile på, myse, måpe, observere, plire, rette blikket mot, se, skimte, skjele, skjelne, skotte, skue, stirre, titte, øyne