Synonymer til tog

17. mai-tog, eskorte, flokk, følge, hale, karavane, kavalkade, kompani, kortesje, lag, opptog, parade, prosesjon, påheng, rei, suite, sveit, syttendemaitog, tropp, vogntog, batteri, arsenal, beholdning, depot, fond, forråd, forsyning, help, hjelpekilde, kapasitet, lager, midler, opplag, proviant, provisjon, reserve, reservoar, ressurs, resurs, rustkammer, sareptakrukke, skattekammerbatteri, formasjon, formering, kolonne, slagorden, stillingbatteri, geledd, kordong, , linje, manngard, rad, rekke, rekkefølge, sekvens, serie, sett, syklus, turnus, bil, automobil, budbil, buss, drosje, drosjebil, kjøretøy, personbil, racerbil, taxi, utrykningskjøretøy, varebil, vognbil, båt, ekspressbuss, farkost, ferje, fly, hestedrosje, hurtigtog, leddbuss, regionaltog, svevebane, sykkel, t-bane, trailer, transportmiddel, trikk, agp, com, dataport, datatilkobling, datautgang, eisa, firewire, inngang, isa, kommunikasjonsinngang, kommunikasjonsutgang, lpt, parallellport, pata, pci, pci-ekspress, pcmcia, port, sata, scsi, serieport, skriverutgang, tilkobling, usb, utgangbuss, automob