Synonymer til tonekunstvise

vise, anskueliggjøre, framtre, gi kjøtt på beinet, konkretisere, sette ut i livet, tydeliggjøre, utføre, virkeliggjøre, visualiserevise, dans, danselåt, joik, kantilene, klang, komposisjon, lyd, låt, marsj, melodi, melodont, musikk, musikkstykke, rytme, sang, skaperverk, slager, slått, spill, strofe, sull, symfoni, tema, tone, framføre, framstille, gi en forestilling, gjengi, holde en forestilling, lage teater, oppføre, opptre, presentere, sette opp, sette sammen, spille, vise fram