Synonymer til tordneherje

herje, brake, bråke, drønne, dundre, holde leven, husere, lage hurlumhei, lage leven, lage oppstyr, larme, ramle, romstere, rumle, sette huset på ende, sjaue, skralle, skråle, smelle, styre, ståke, støye, bryte ned, demolere, forderve, forringe, gjøre ende på, gjøre hakkemat av, gjøre hærverk, ikke la det bli stein tilbake på stein, jevne med jorda, knekke, knuse, legge i grus, legge øde, ramponere, rasere, rive, skade, tilintetgjøre, utslette, vandalisere, øde, ødelegge