Synonymer til tordnestyre

styre, administrasjon, ansvarshavende, bestyrelse, direksjon, embetsverk, formynderskap, forvaltning, ledelse, papirmølle, skjemavelde, stell, styringsverk, verk, vesenstyre, administrere, anføre, angi, befale, befale over, bestyre, dirigere, drive, forestå, forvalte, fronte, føre, gå i spissen for, ha hånd om, kommandere, lede, leie, lose, oppdra, presidere, regissere, rettlede, stå for, stå i spissen for, veiledestyre, beordre, bestemme, bestille, dekretere, diktere, dominere, fastsette, foreskrive, forlange, forordne, herske, kontrollere, pålegge, sjefestyre, brake, bråke, drønne, dundre, herje, holde leven, husere, lage hurlumhei, lage leven, lage oppstyr, larme, ramle, romstere, rumle, sette huset på ende, sjaue, skralle, skråle, smelle, ståke, støye, ratt, ror, rorpinne, spake, stikke, styreinnretning, styrestang, styrevol, styrvol