Synonymer til torgmesse

messe, andakt, bønn, bønnestund, gudstjeneste, høymesse, kirkesang, kult, kultus, motett, rekviem, seremoni, sjelemesse, tidebønn, vekselsangmesse, basar, butikk, børs, handelsfellesskap, handelsmarked, kjøpsstevne, loppemarked, marked, marknad, dåp, fotvasking, hellig handling, hellig rituale, konfirmasjon, mysterie, nattverd, ordinasjon, religionsutøvelse, rituell handling, sakrament, siste olje, skriftemål, sykesalving, vielsemesse, framføre, gaule, gjenlyde, gnåle, istemme, jodle, joike, klinge, kvede, kvitre, lokke, lulle, musisere, nynne, skråle, synge, tone, tralle, vokalisere