Synonymer til torpedo

antipersonellmine, antitanksmine, bombe, mine, tidsinnstilt bombe