Synonymer til tradisjonskikk

skikk, arbeidsmåte, fremgangsmåte, konvensjon, metode, plan, praksis, befinnende, forfatning, forhold, form, helbred, kondisjon, omstendighet, orden, situasjon, stand, status, stilling, tilstand