Synonymer til traktdistrikt

distrikt, areal, domene, egn, enemerker, himmelstrøk, kant, land, landskap, lokalitet, mark, område, plass, provins, reservat, revir, sektor, sfære, skueplass, sone, sted, strekning, strøk, terreng, territorium, bispedømme, fylke, fyrstedømme, herred, keiserrike, kommune, kongedømme, landområde, landsdel, region, sogn, stat, stift, verdensdeldistrikt, boligkvarter, boligområde, borettslag, bosted, bydel, forvaltningsområde, hjemsted, kvartal, nabolag, omegndistrikt, distriktsområde, grend, landsby, landsbygd, utkantstrøk