Synonymer til traktere

bespise, amme, berge, die, fore, fostre, , livberge, livnære, mate, mette, nære, nøre, oppdrettebespise, betjene, beverte, forpleie, oppvarte, servere