Synonymer til traktmark

mark, areal, bakke, , eng, felt, grunn, grønnsvær, jorde, land, lende, område, terreng, vang, voll, åkermark, distrikt, domene, egn, enemerker, himmelstrøk, kant, landskap, lokalitet, plass, provins, reservat, revir, sektor, sfære, skueplass, sone, sted, strekning, strøk, territorium, fastland, jord, kyst, landområde, lydrike, nasjon, region, rike, stat, åker