Synonymer til traktprovins

provins, areal, distrikt, domene, egn, enemerker, himmelstrøk, kant, land, landskap, lokalitet, mark, område, plass, reservat, revir, sektor, sfære, skueplass, sone, sted, strekning, strøk, terreng, territorium, fastland, jord, jorde, kyst, landområde, lydrike, nasjon, region, rike, stat, åker