Synonymer til traktsfære

sfære, areal, distrikt, domene, egn, enemerker, himmelstrøk, kant, land, landskap, lokalitet, mark, område, plass, provins, reservat, revir, sektor, skueplass, sone, sted, strekning, strøk, terreng, territorium, bane, dyrekrets, ellipse, halo, korona, krans, krets, oval, periferi, ring, runde, runding, sirkel, syklus, zodiak