Synonymer til traktterritorium

territorium, areal, distrikt, domene, egn, enemerker, himmelstrøk, kant, land, landskap, lokalitet, mark, område, plass, provins, reservat, revir, sektor, sfære, skueplass, sone, sted, strekning, strøk, terreng, bispedømme, fylke, fyrstedømme, herred, keiserrike, kommune, kongedømme, landområde, landsdel, region, sogn, stat, stift, verdensdelterritorium, fastland, jord, jorde, kyst, lydrike, nasjon, rike, åker