Synonymer til treffaffære

affære, begivenhet, episode, evenement, eventyr, foreteelse, hendelse, historie, intermesso, nyhet, opplevelse, opptrinn, scene, slump, tildragelse, tilfeldighet, tilfelle, byttehandel, forretning, handel, handelsavtale, kjøp, overføring, salg, transaksjon, varebytte