Synonymer til treffhistorie

historie, affære, begivenhet, episode, evenement, eventyr, foreteelse, hendelse, intermesso, nyhet, opplevelse, opptrinn, scene, slump, tildragelse, tilfeldighet, tilfelle, alder, avsnitt, epoke, fase, milepæl, moment, måned, periode, stadium, stund, tid, tideverv, tidsalder, tidsperiode, tidsrom, tidsskifte, uke, år, æra, øyeblikkhistorie, anekdote, dikt, diktning, fabel, fortelling, krønike, myte, roman, sagn, skrønehistorie, beretning, beskjed, brev, bud, erklæring, etterretning, formidling, hemmelighet, korrespondanse, meddelelse, melding, notat, opplysning, pressemelding, rapport, reklame, rykte, sladderhistorie, forgangne tider, forn, fortid, fra arilds tid, fra gammelt av, før, gamle dager, imperfektum, oldtid, preteritum, tidligere, urtid