Synonymer til treffnyhet

nyhet, affære, begivenhet, episode, evenement, eventyr, foreteelse, hendelse, historie, intermesso, opplevelse, opptrinn, scene, slump, tildragelse, tilfeldighet, tilfelle, annonse, avertissement, bekjentgjørelse, deklarasjon, dekret, edikt, erklæring, informasjon, kommunike, kunngjøring, lansering, lysing, manifest, melding, notis, offentliggjørelse, opplysning, oppslag, proklamasjon, propaganda, publisering, reklame, rundskriv, sirkulærenyhet, ide, innovasjon, invensjon, lys ide, nyskaping, nytenkning, nyvinning, oppfinnelse, påfunn