Synonymer til treffopplevelse

opplevelse, affekt, emosjon, fornemmelse, følelse, følsomhet, ha antenner (for noe), instinkt, kjensle, nerve, sensibilitet, sinnstilstandopplevelse, affære, begivenhet, episode, evenement, eventyr, foreteelse, hendelse, historie, intermesso, nyhet, opptrinn, scene, slump, tildragelse, tilfeldighet, tilfelle, avglans, erfaring, erindring, hukommelse, husk, minne, minnesmerke, minnespenn, monument, reminisens, suvenir