Synonymer til trendutvikling

utvikling, bevegelse, disposisjon (vulgær), farge, hang, helning, mote, progresjon, retning, siktepunkt, slagside, streben, strømning, tendens, tidsånd, tilbøyelighet, tilløp, trang, design, formgivning