Synonymer til trenge inn igå i detalj

gå i detalj, begrave seg i, betrakte, bli oppslukt/opptatt av, dukke ned i, fordype seg i, fortape seg i, grave seg ned i, gå opp i, gå til bunns i, henge seg opp i, konsentrere seg om, samle seg om, studere, belyse, definere, eksemplifisere, elaborere, forklare, fullstendiggjøre, gå nærmere inn på, konkretisere, pensle ut, presisere, utdype, utmale, utvide, utvikle