Synonymer til trengsel

armod, eksistensminimum, elendighet, fattigdom, hunger, hungersnød, jammer, knipe, krise, lidelse, mangel, nød, savn, sult, ulykke, usselhet, utsatt posisjon, vanskelighet, vanskelighetelendighet, bedrøvelse, beklagelse, bekymring, fortvilelse, gremmelse, gråt (og tenners gnissel), håpløshet, kummer, kval, kvide, malurt, melankoli, nedslåtthet, nedstemthet, pine, plage, smerte, sorg, sut, sørgmodighet, tristhet, tyngsel, vemod, uly